رانین صنعت گستر

                   

 

صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

ردیف

شرح

توضیحات

سال ساخت

1

پتروشیمی جم

تابلوهای توزیع فشارضعیف فیکس

1396

 

ایستگاه تقلیل فشار اصفهان شرکت پارت نیرو

تابلوی کنترل ایستگاه

1394

2

ایستگاه گاز زاهدان

تابلوهای فشارضعیف و فشارمتوسط و پست کیوسکی کمپکت

1394

3

پتروشیمی ارومیه

تابلوهای فشارضعیف فیکس

1393

4

شرکت تامین انرژی سریر- پروژه میدان نفتی یادآوران

تابلوهای توزیع کشویی

1390

5

شرکت آرمه نو

کمپ شیرینو- عسلوئیه

1389

6

پالایشگاه شازند اراک شرکت انرژی سازه

تابلوهای فشارمتوسط

1389

7

شرکت گرانول مروارید

تابلوهای طرح توسعه

1388

8

شرکت آرمه نو- پژوهشگاه صنعت نفت

طراحی و ساخت تابلوی توزیع ، AHUP و روشنایی

1388

9

شرکت سایبر- انبارهای نفت شهید دولتی کرج

تابلوی  MCC  کشویی

1388

10

شرکت نفت مناطق نفت  خیزمرکزی  پروژه نار

تابلوهای توزیع اصلی و فرعی تابلوی کنترل ژنراتور

1387

11

شرکت نفت مناطق نفت خیز مرکزی - پروژه کنگان

تابلوهای توزیع اصلی و فرعی تابلوی کنترل ژنراتور

1387

12

شرکت مناطق نفت خیزمرکزی پروژه بندرعباس

تابلوهای توزیع اصلی و فرعی تابلوی کنترل ژنراتور

1387

13

شرکت برزین   مجتمع پتروشیمی آریا ساسول

ساخت تابلوهای فرعی

1386

14

ایستگاه تقلیل فشار آذربایجان- شرکت آریا پتروگاز

ساخت تابلوهای فرعی

1386

15

شرکت نارگان پتروشیمی آریا ساسول

ساخت تابلوهای فرعی

1386

16

پروژه ایستگاه چند راهه شانول شرکت آریا پتروگاز

تابلوی MCC و روشنایی

1384

17

شرکت وابند- پروژه وراوی

تابلوهای مجتمع اداری

1384

18

شرکت شیمی پلاستیک

تابلوهای توزیع اصلی و فرعی تابلوی کنترل ژنراتور

1384

19

شرکت افراشیمی

طراحی و ساخت تابلوی توزیع ، MCC و روشنایی

1383

20

کارخانه تولید مخازن تحت فشار CNG (سانکا) در قزوین

تابلوهای فشار متوسط ، توزیع اصلی ، خازن ، MCC و روشنایی

1382

21

مخازن نفت جزیره سیری

تابلوی MCC

1381