رانین صنعت گستر

 
 

بیمارستانی

ردیف

شرح

توضیحات

سال ساخت

1

بیمارستان گلستان

تابلوهای فشار ضعیف

1396

2

بیمارستان گلستان

تابلوهای فشارمتوسط

1395

3

بیمارستان نیروی دریایی

تابلوهای فشارمتوسط

1395

4

بیمارستان میناب – شرکت ساباط

کلیه تابلوهای مجتمع

1393

5

بیمارستان بهمن – شرکت ساختمانی آژند

کلیه تابلوهای فشارمتوسط و فشار ضعیف

1393

6

بیمارستان شهید محمدی بندرعباس

ساخت تابلوهای توزیع-ایزوله اطاق عمل ، HVAC و MCC و توزیع

1389

7

بیمارستان کیش

ساخت تابلوهای توزیع،ایزوله اطاق عمل ، MCC و توزیع

1388

8

ساختمان صنایع غذا و دارو بندرعباس

کلیه تابلوهای مجتمع

1388

9

بیمارستان تفت

تابلوهای  موتورخانه و روشنایی

1381