رانین صنعت گستر

 

 

 

 پروژه های معادن

 

ردیف

شرح

توضیحات

سال ساخت

1

شرکت تعاونی چادرملو

هشت  دستگاه پست کمپکت

1396

2

شرکت تعاونی چادرملو

دو دستگاه پست کمپکت

1395

3

شرکت تعاونی چادرملو

تابلوی راه انداز

1394

4

مجتمع معادن مس و فرآوری مس مسکنی نائین

تابلوهای فشارضعیف کشویی سیواکن

1393

5

مجتمع معادن مس و فرآوری مس مسکنی نائین

تابلوی فشارمتوسط کشویی یونیسف

1393

6

شرکت فکور صنعت – پروژه ایستگاه تصفیه فاضلاب چادرملو

تابلوی MCC

1391

7

شرکت فکور صنعت – پروژه زرند ZISCO

تابلوهای توزیع فرعی

1391

8

شرکت فکور صنعت – پروژه سیرجان SISCO

تابلوهای توزیع فرعی

1391

9

معادن چادرملو- قسمت انرژی

تابلوی پارالل ژنراتور

1388

10

شرکت معادن چادرملو

تابلوی امرجنسی

1388

11

شرکت سایبر – فرآوری مواد معدنی

تابلوی MCC کشویی

1388

12

طرح توسعه معدن چغارت(ایتوک ایران)

تابلوهای روشنایی

1387

13

معادن ذغال سنگ طبس

تابلوهای 6.6 کیلوولتی کشویی،  تابلوهای فشارضعیف کشویی

1386

14

معدن سنگ آهن بافق

تابلوهای روشنایی و محوطه و تابلوی کنترل پمپ خانه

1386

15

معادن سه چاهون

تابلوهای توزیع و روشنایی

1386