رانین صنعت گستر

                                               

        

صنعت ساختمان

ردیف

شرح

توضیحات

سال ساخت

 

مجتمع تجاری آوا سنتر

تابلوهای فشار ضعیف ثابت

1396

1

شهرآفتاب

تابلوهای فشار ضعیف ثابت

1395

2

مجتمع تجاری آوا سنتر

تابلوهای فشار ضعیف ثابت

1395

3

دانشگاه شهید بهشتی تهران

تابلوهای فشار ضعیف ثابت

1395

4

ساختمان مسکونی پیشگامان یزد

پست کمپکت

1395

5

ساختمان تجاری پیشگامان یزد

پست کمپکت

1395

6

هلال دشت

تابلوهای فشار ضعیف ثابت

1395

7

ساخت تابلوهای پروژه آتی شهر

تابلوهای فشار ضعیف ثابت

1395

8

شرکت ماگ ما-ایستگاه راه آهن لوشان

کلیه تابلوهای توزیع و بانک خازن

1394

9

دانشگاه شهید بهشتی

تابلوهای بیست کیلوولت و فشار ضعیف هشت پست داخلی

1393

10

ساختمان مرکزی بانک پارسیان- زرافشان

تابلوهای توزیع فشارضیف

1393

11

شرکت ماگ ما – ایستگاه راه آهن رستم آباد

کلیه تابلوهای توزیع و بانک خازن

1393

12

تعاونی مسکن کارکنان سنگ آهن بافق

کیوسک فشارمتوسط با تابلو فشارمتوسط کمپکت

1393

13

ساختمان مدیریت بحران استانداری یزد

کلیه تابلوهای توزیع و بانک خازن

1390

14

میدان میوه و تره بار یزد

کلیه تابلوهای توزیع و بانک خازن و پستهای بیست کیلوولت

1390

15

ساختمان دیتا سنتر – شرکت ژمپر

تابلوی توزیع اصلی و UPS

1390

16

شرکت آرمه نو- پروژه سایت شیرین

تابلوهای محوطه و توزیع

1389

17

شرکت ساباط- مجتمع قضایی بندرعباس

کلیه تابلوهای مجتمع

1389

18

شرکت انبوه سازان- مسجد اعظم عسلوئیه

کلیه تابلوهای مسجد

1389

19

شرکت بهینه ساز شفق- ساختمان غذا و دارو

کلیه تابلوهای مجتمع

1389

20

ساختمان آسایشگاه سالمندان تفت

کلیه تابلوهای توزیع و بانک خازن

1389

21

شرکت مخابرات استان یزد- مهندسین مشاور داهه

ساخت کلیه تابلوهای ساختمان مرکزی مخابرات

1388

22

شرکت آب و فاضلاب استان یزد- مجتمع باران

تابلوهای توزیع- تابلوهای محوطه و تابلوهای کنتوری

1388

23

شرکت آرمه نو- ساختمان مرکز تحقیقات صنعت نفت - تهران

کلیه تابلوهای مجتمع

1388

24

شرکت آرمه نو – ساختمان دانشگاه علوم پزشکی

کلیه تابلوهای مجتمع

1388

25

شرکت اکباتان- پروژه برج البرز- مهندسین مشاور طرح و آمایش

تابلوهای توزیع اصلی و فرعی - تابلوی بانک خازن تابلوهای موتورخانه

1387

26

شرکت اکباتان- پروژه برج البرز- مهندسین مشاور طرح و آمایش

تابلوهای توزیع اصلی و فرعی - تابلوی بانک خازن تابلوهای موتورخانه

1387

27

شرکت تابیران- مهندسین مشاور بافت شهر

تابلوهای محوطه و توزیع شهر جدید بعثت- ماهشهر

1385

28

شرکت تابیران- مهندسین مشاور بافت شهر

تابلوهای محوطه و توزیع شهر جدید بعثت- ماهشهر

1385

29

ساختمان مرکزی صندوق انصار

تابلوهای روشنایی ، توزیع ، موتورخانه و UPS و ...

1384

30

ساختمان مرکزی صندوق انصار

تابلوهای روشنایی ، توزیع ، موتورخانه و UPS و ...

1384

31

مسکن سازان یزد

تابلوهای مجتمع مسکونی 288 واحدی

1382

32

مجتمع مسکونی جم

تابلوهای مجتمع مسکونی 400 واحدی

1382

33

مسکن سازان یزد

تابلوهای مجتمع مسکونی 288 واحدی

1382

34

مجتمع مسکونی جم

تابلوهای مجتمع مسکونی 400 واحدی

1382

35

شرکت توسعه مسکن

ساخت تابلوهای مجتمع مسکونی 200  واحدی

1381

36

شرکت الغدیر – یزد

ساخت تابلوهای مجتمع مسکونی 160 واحدی

1381

37

آپارتمانهای اسکان

کلیه تابلوهای مجتمع

1381

38

شرکت توسعه مسکن

ساخت تابلوهای مجتمع مسکونی 200  واحدی

1381

39

شرکت الغدیر – یزد

ساخت تابلوهای مجتمع مسکونی 160 واحدی

1381