رانین صنعت گستر

صنعت فولاد

ردیف

شرح

توضیحات

سال ساخت

1

شرکت ذوب فولاد اردکان

تابلوهای فشارضعیف فیکس

1396

2

شرکت ذوب فولاد اردکان

تابلوی فشارمتوسط کشویی

1396

3

شرکت فولاد یزد

تابلوهای فشارضعیف فیکس

1396

4

شرکت گندله سازی اردکان

تابلوهای فشارضعیف فیکس

1394

5

شرکت فولاد ارفع

تابلوی فشارمتوسط کشویی – تابلوی فشارضعیف کشویی

1393

6

شرکت عمران و شهرسازی اترک

تابلوی فشارمتوسط کشویی – تابلوی فشارضعیف کشویی

1393

7

شرکت ذوب فلزات یزد

تابلوی فشارمتوسط کشویی – تابلوی فشارضعیف کشویی

1393

8

شرکت پروفیل یزد

تابلوی فشارمتوسط

1393

9

شرکت نورد میلاد

تابلوی فشارمتوسط طرح توسعه

1393

10

شرکت فولاد یزد

تابلو فشارضعیف خط D-R-I

1393

11

شرکت پارمیس

کلیه تابلوهای فشارضعیف

1393

12

شرکت فولاد یزد

تابلوی راه انداز چهاردستگاه موتور ولتاژ مستقیم چهارصد کیلووات

1393

13

شرکت پارس بوتیل

کلیه تابلوهای اصلی

1392

14

شرکت نورد میلاد

کلیه تابلوهای فشارمتوسط

1392

15

شرکت فولاد سازی شاهین

تابلوهای بانک خازنی 690 ولتی با ظرفیت 5 مگاوار با فیلتر

1391

16

شرکت نورد میلاد

کلیه تابلوهای اصلی مریوط به سه خط نورد با جریان 5000 آمپر

1391

17

شرکت فولاد ارفع

تابلوی فشارمتوسط درایو موتور

1390

18

شرکت فولاد ارفع

تابلوی فشارمتوسط فیکس

1390

19

شرکت فولاد یزد-شرکت فروزش صنعت

تابلوی 20 کیلوولت پست اصلی تیرآهن سازی

1389

20

شرکت فروزش صنعت

تابلوی بیست کیلوولت کشویی جهت سایت اکسیژن

1389

21

شرکت فروزش صنعت

تابلوی سکشن 2 خط نورد فولاد یزد

1388

22

شرکت فکورصنعت- گندله سازی اردکان

تابلوی کشویی فشارمتوسط-تابلوی خازن-تابلوی روشنایی

1388

23

شرکت الکتروابتکار- شرکت تعاونی ورقکاران یزد

کلیه تابلوهای مجتمع

1388

24

مکمل سازی هشتگرد

تابلوهای توزیع اصلی ، خازن ، MCC و روشنایی

1388

25

شرکت فکور صنعت – پروژه گندله سازی اردکان

تابلوی MCC کشویی

1388

23

شرکت یزدآرمین

تابلو بیست کیلوولت پست ترانس و پست پاساژ فولاد سازی

1387

24

تابلوهای مجتمع فولاد یزد

طراحی وساخت دستگاه بانک خازنی و تابلوهای روشنایی

1385

25

ذوب آهن اصفهان

تابلوی 6KV با کنتاکتور Vacuum

1384

26

ژوبین نیرو

تابلوهای فشار متوسط کارخانه ذوب فلزات زاگرس

1384

27

فولاد آلیاژی یزد

تابلوهای روشنایی و محوطه

1383