درباره شرکت

شرکت رانین حاصل تجمع متخصصین با سابقه در رمینه های اجرایی ،مشاوره ،طراحی و ساخت تابلوهای برق ، سازمان دهی و راهبری صنایع و پروژه های مختلف می باشد  هدف از این تشکل ارائه خدمات فنی مهندسی در طیف وسیع طراحی تا مراحل اجراست . واحد فنی مهندسی

نظرسنجی

نظر شما در خصوص كيفيت محصولات[13 رای] كيفيت عالي
100%

[0 رای] كيفيت خوب

[0 رای] كيفيت قابل قبول[13 رای] كيفيت عالي
100%

[0 رای] كيفيت خوب

[0 رای] كيفيت قابل قبول