درباره شرکت

شرکت رانین حاصل تجمع متخصصین با سابقه در رمینه های اجرایی ،مشاوره ،طراحی و ساخت تابلوهای برق ، سازمان دهی و راهبری صنایع و پروژه های مختلف می باشد  هدف از این تشکل ارائه خدمات فنی مهندسی در طیف وسیع طراحی تا مراحل اجراست . واحد فنی مهندسی

نظرسنجی

نظر شما بابت طراحی وب سایت شرکت ؟[6 رای] خوب
66%

[1 رای] متوسط
11%

[2 رای] ضعیف
22%[6 رای] خوب
66%

[1 رای] متوسط
11%

[2 رای] ضعیف
22%